fbpx

Η λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου. Του Αντώνη Στ. Στυλιανού

 

dikastiriiiΗ ψήφιση του νόμου που προβλέπει για την ίδρυση και λειτουργία διοικητικού δικαστηρίου (Νόμος Αρ. 131(1)/2015) τον Ιούλιο του 2015 αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή στην εξέλιξη του κυπριακού δικαιϊκού συστήματος, με πολλά οφέλη για την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης και την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων.

Στη βάση των άρθρων 14(2) και 12(1) Νόμου, το Ανώτατο Δικαστήριο δημοσίευσε στις 4 Ιανουαρίου σχετική γνωστοποίηση και διαδικαστικούς κανονισμούς αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοινώνει ότι έχει συγκροτηθεί και είναι έτοιμα να λειτουργήσει το Διοικητικό Δικαστήριο και οι σχετικές με αυτό διατάξεις του Νόμου τίθενται σε ισχύ από της δημοσιεύσεως της γνωστοποίησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι το νεοσυσταθέν Διοικητικό Δικαστήριο έχει πλέον αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει πρωτοβάθμια για κάθε προσφυγή που υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Οι διαδικαστικοί κανονισμοί που εκδόθηκαν πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο αφορούν στην λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου και στηρίζονται στο Διαδικαστικό Κανονισμό του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου του 1962, ο οποίος θα εφαρμόζεται σε όλες τις προσφυγές που καταχωρούνται στο Διοικητικό Δικαστήριο από την 1η Ιανουαρίου 2016, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στους διαδικαστικούς κανονισμούς που εκδόθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 16 Δεκεμβρίου 2015 και κατ’ ανάλογο τρόπο με τους δικονομικούς κανόνες και την πρακτική που ακολουθείτο και εφαρμόζετο από το Ανώτατο Δικαστήριο όταν αυτό είχε την αποκλειστική δικαιοδοσία δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκδικάζει πρωτοβάθμια υποθέσεις που αφορούν στο διοικητικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το νεοεκδοθέντα διαδικαστικό κανονισμό για την λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου, οι προσφυγές θα καταχωρούνται στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο με έγγραφη αίτηση βάσει εντύπου που έχει επίσης οριστεί, ενώ οι προσφυγές θα επιδίδονται στα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από αυτή και τα οποία θα έχουν δικαίωμα καταχώρησης εμφάνισης εντός 21 ημερών από την επίδοση της προσφυγής. Τονίζεται ότι μετά την συμπλήρωση των απαραίτητων προδικαστικών διαδικασιών ως ορίζονται στον διαδικαστικό κανονισμό για την λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου και υπό την αίρεση διαφορετικών οδηγιών του Δικαστηρίου, ο αιτητής στην προσφυγή θα καταχωρεί γραπτή αγόρευση εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από της καταχώρησης της ένστασης από τον καθ’ ου η αίτηση και ο καθ’ ου η αίτηση θα καταχωρεί την δική του γραπτή αγόρευση εντός 30 ημερών από της επίδοσης σε αυτόν της γραπτής αγόρευσης του αιτητή. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν το δικαίωμα καταχώρησης της δικής τους γραπτής αγόρευσης εντός χρονικού διαστήματος 21 ημερών από την τελευταία προθεσμία για τον καθ’ ου η αίτηση, ενώ ο αιτητής θα μπορεί μετά να καταχωρήσει απαντητική αγόρευση εντός 10 ημερών.

Γράφει: Αντώνης Στ. Στυλιανού


Φωτογραφία της ημέρας

puppuupa

Τον δρόμο του στην Γη συνεχίζει ο Γαλλοελβετός καλλιτέχνης Saype. Στο πλαίσο του πρότζεκτ του «Beyond Walls» με τα συμβολικά χέρια που κάνουν μια ανθρώπινη αλυσίδα με σκοπό να υπερασπιστεί με αυτόν τον τρόπο αξίες όπως καλοσύνη, συντροφικότητα και οι ανοιχτοί ορίζοντες, βρέθηκε στην Τουρκία. Ενα τεράστιο έργο 2.200 τετραγωνικών μέτρων δημιουργήθηκε στην Κωσταντινούπολη και ένα άλλο μικρότερο βρέθηκε να πλέει στον Βόσπορο. Valentin Flauraud for Saype/Handout via REUTERS

Ήξερες ότι...

Η γυναίκα που έχει εμφανιστεί στα περισσότερα εξώφυλλα του περιοδικού ΤΙΜΕ (10 φορές) είναι η Παναγία.

Σήμερα


Τρίτη
27
Οκτωβρίου
2020

Γιορτάζουν :Λούππος, Λούππης, Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία

1912
Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα καταλαμβάνουν την πόλη μετά την παράδοσή της.
1951
Ελλάδα: Ο Νικόλαος Πλαστήρας (πρόεδρος του ΕΠΕΚ) αναλαμβάνει πρωθυπουργός.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας 

Client Newsletter Icon2 copy