fbpx

Κύριε Βγενόπουλε, με τόσα δάνεια σε μοναστήρια θα έχετε ήδη εξασφαλίσει και άφεση αμαρτιών. Της Ειρήνης Χαραλαμπίδου


1B7CA649B231F059D42AF918DEF8BCEA

Eίναι προφανής η προσπάθεια του κ.Βγενόπουλου να δημιουργήσει την εντύπωση με νομικά τεχνάσματα ότι τα Ελλαδικά Δικαστήρια είναι  αρμόδια έναντι των Κυπριακών για τα θέματα της Λαϊκής Tράπεζας.

Επιχειρεί να προκαταλάβει εξελίξεις και διαδικασίες. Καλή προσπάθεια κ.Βγενόπουλε, το κακό όμως είναι στην Κύπρο που έγινε και η δικαιοσύνη, πιστεύω, είναι στην Κύπρο που πρέπει να απονεμηθεί! 

Ταυτόχρονα, ως πολίτης και κυρίως ως πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορώ να μην αντιδράσω στην θρασύτητα με την οποία ο κ. Βγενόπουλος επιτίθεται ενάντια στην χώρα μου, καταφεύγοντας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (International Centre for the settlement of Investment Disputes), διεκδικώντας πέραν των €800 εκατ., για δήθεν λιγότερο ευνοϊκή και μη δίκαιη μεταχείριση ή προστασία και ασφάλεια της επένδυσης της Marfin Investment Group στη Λαική Τράπεζα.

Μήπως τελικά ο κ.Βγενόπουλος και η Marfin Investment Group συγχύζουν τις πρόνοιες της Διακρατικής Συμφωνίας για προστασία των επενδύσεων με τους τραπεζικούς κανονισμούς για ορθολογιστική και συνετή εταιρική και τραπεζική διακυβέρνηση, κανονισμοί που είχαν ως αποτέλεσμα στο να δοθούν με μεγάλη καθυστέρηση οδηγίες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όσον αφορά το ρόλο του κ. Βγενόπουλου και των συνεργατών του στη Λαική;

Μήπως ξεχνούν ή εσκεμένα παραβλέπουν ότι:

  • Η διασύνδεση μεταξύ Λαϊκής Τράπεζας και Marfin Investment Group επί εποχής  διοίκησης  του κ Βγενόπουλου, ήταν τέτοια, που αν μη τι άλλο εύλογα διερωτάται  κανείς, εάν ο μέτοχος που τύγχανε ευνοικής μεταχείρησης και  προτεραιότητας από τη Λαική Τράπεζα δεν ήταν άλλος από την Marfin Investment Group.
  • Ο διαγνωστικός έλεγχος της PIMCO κατέδειξε την κάκιστη ποιότητα δανείων στα οποία ενεπλάκη η Λαϊκή Τράπεζα στην Ελλάδα (έναντι του χαρτοφυλακίου δανείων της Λαικής Τράπεζας στην Κύπρο), οδηγώντας κατά την εκτίμηση της ίδιας της PIMCO και της ΤΡΟΪΚΑ στις μεγάλες κεφαλαιουχικές ανάγκες της Λαϊκής Τράπεζας, αντλώντας συνάμα ρευστότητα από τους Κύπριους καταθέτες και Κύπριους κατόχους αξιογράφων. 

Αυτά τα τεράστια και προβληματικά δάνεια κύριε Βγενόπουλε (πολλά από τα οποία σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τη MIG και με άμεσα ή έμμεσα δάνεια για μετοχές και ομόλoγα της MIG), προϋπήρχαν της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Λαϊκής Τράπεζας και είναι αυτά που οδήγησαν, μαζί με την υπέρμετρη έκθεση στα ελληνικά ομόλογα (σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια της Λαϊκής), στην καταστροφή της Λαϊκής.

  • Όπως έχει δημοσιοποιηθεί, ήταν η ίδια η Λαϊκή Τράπεζα υπό τη Διοίκηση του κ.Μπουλούτα (στενού συνεργάτη του κ.Βγενόπουλου και στελέχους σήμερα της Marfin Investment Group), που ουσιαστικά ζήτησε Νοέμβριο 2011 κρατική στήριξη τάξης €1 - €1,5δις, σημειώνοντας σε σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, ότι αν ως αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας, το Κράτος αποκτούσε πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου, τότε θα ήταν λογικό να διορίζει τα πλείστα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ασκεί έλεγχο, σεβόμενη τα συμφέροντα της μειοψηφίας.
  • Πώς μπορεί η Marfin Investment Group να επικαλείται μη ισότιμη ή δίκαιη μεταχείριση ή προστασία όταν κανένας από τους μετόχους της Λαϊκής, περιλαμβανομένης της Marfin Investment Group και της Dubai Financial -  μεγαλομετόχου της (και μετόχου της Λαικής Τράπεζας), δεν συμμετείχαν στην αύξηση του κεφαλαίου της Λαϊκής που προηγήθηκε της συμμετοχής του Κυπριακού Κράτους; Μα το Κυπριακό Κράτος, συμμετείχε με βάσει μια διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπου το Κυπριακό Κράτος ορίστηκε ως Ανάδοχος, και το οποίο οι ίδιοι οι μέτοχοι της Λαϊκής, περιλαμβανομένου και του μεγαλομετόχου της Marfin Investment Group και της Λαϊκής (Dubai Financial),  ενέκριναν σε σχετικές Γενικές Συνελεύσεις και αρμόδια σώματα της Τράπεζας.

Οι μέτοχοι, είχαν το πρώτο δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Πώς τώρα ο κ.Βγενόπουλος τολμά να διασύρει τη χώρα μου σε διεθνή δικαστήρια με ένα αιτιολογικό περί μη δίκαιης μεταχείρισης, ή λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης ή και απαλλοτρίωσης, ενώ ουσιαστικά η αύξηση του κεφαλαίου με αναδοχή από το Κυπριακό Κράτος, ήταν κάτι που η από αυτόν καθοδηγούμενη διοίκηση της Λαϊκής ζήτησε,  που ο μεγαλομέτοχος της MIG και της Λαϊκής, Dubai Financial, ενέκρινε. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ως προσπάθεια σωτηρίας της Λαϊκής και του τραπεζικού συστήματος ευρύτερα από τα όσα κακώς είχαν διαδραματιστεί στη Λαϊκή, περιλαμβανομένων και των υψηλού κινδύνου δανείων, που δόθηκαν. Η πραγματικότητα είναι, ότι τόσο ο ίδιος ο κ. Βγενόπουλος,  όσον και η Marfin Investment Group, αλλά και όλοι οι άλλοι μέτοχοι ένειψαν τας χείρας και άφησαν στο Κυπριακό Κράτος, και μετέπειτα στους καταθέτες της Κύπρου την υποχρέωση συμμετοχής και στήριξης στην αύξηση κεφαλαίου.

  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας για το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2011 €478 εκ. Πώς αποτιμάται η  9,49% συμμετοχή της Marfin Investment Group στη Λαϊκή Τράπεζα στα €824 εκ. που ζητά ο κ.Βγενόπουλος; Ακόμη και στις ίδιες τις οικονομικές της καταστάσεις  η Marfin Investment Group παρουσίαζε την αξία συμμετοχής της στη Λαϊκή σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα.

Όλα αυτά, ενώ δεν υπάρχει και κανένα σχόλιο ως προς τα ποσά τα οποία χρωστούσαν στη Λαϊκή Τράπεζα οι υπόλοιποι φίλοι του κ Βγενόπουλου, που τον ακολουθούν στο Διεθνές Δικαστήριο. Με ποιούς όρους και τι επιτόκια, έναντι των υπολοίπων πελατών της Λαικής Τράπεζας, πήραν αυτά τα δάνεια και διευκολύνσεις και πώς τα εξυπηρετούσαν, εάν τα εξυπηρετούσαν; Θα μας πει ο κ. Βγενόπουλος;

Αντί δηλαδή να έχει απαίτηση  ο Κύπριος φορολογούμενος και ο κάθε Κύπριος πολίτης για το κόστος συμμετοχής του Κράτους στη Λαϊκή, για να καλυφθούν οι κεφαλαιουχικές τρύπες που δημιούργησαν οι διοικήσεις της Τράπεζας, καθώς και για όλες τις συνέπειες στους καταθέτες, κατόχους αξιογράφων και υπαλλήλους της Λαϊκής και  στην κυπριακή οικονομία γενικότερα, έρχεται ο κ.Βγενόπουλος και η Marfin Investment Group να ζητούν τα ρέστα για δήθεν μη προστασία και ασφάλεια της επένδυσής τους; Δεν είναι οι ίδιοι που διοικούσαν για αρκετά χρόνια  και έπαιρναν καθοριστικές αποφάσεις; Γι’ αυτό ας μη μας προκαλεί περισσότερο ο κ. Βγενόπουλος άλλωστε με τόσα δάνεια που  έχει παραχωρήσει σε μονές θα έχει ήδη εξασφαλίσει και άφεση αμαρτιών.

Τέλος θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός και από τη δική μας πλευρά, αν με τις διερευνητικές διαδικασίες για την οικονομία, που έχουν μέχρι σήμερα ακολουθηθεί και τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί αφήσαμε τα περιθώρια στον  κ. Βγενόπουλο να ενεργήσει με τον τρόπο που το έχει πράξει και να θέτει υπό διακύβευση την απονομή δικαιοσύνης. 

Γράφει: Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Φωτογραφία της ημέρας

puppuupa

Αν και νωρίς για τα Ελληνικά δεδομένα, οι περισσότεροι από εμάς έχουν αρχίσει να στολίζουν τα σπίτια τους εν μέσω lockdown. Για να ομορφύνουν, μιας και μένουμε μέσα αλλά και σαν υπόσχεση μιας γιορτής που μας περιμένει όταν και αυτή η δοκιμασία θα έχει τελειώσει. Αν και τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης οι βιτρίνες έχουν στολιστεί και τα ελατάκια έχουν κοπεί για την γιορτή. Η φωτογραφία είναι από το Redon της Γαλλίας. REUTERS/Stephane Mahe

Ήξερες ότι...

Βιετνάμ σημαίνει Κράτος του Νότου.

Σήμερα


Δευτέρα
23
Νοεμβρίου
2020

Γιορτάζουν : Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία, Έλενος, Λένος

1826
Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ,ισοπεδώνει την πόλη Έμπολι της Ιταλίας αφήνοντας πίσω του 4500 νεκρούς και πάνω από 9000 χιλιάδες τραυματίες.Πρόκειται για τον δεύτερο καταστροφικότερο σεισμό της Ιταλίας μετά από αυτόν που ισοπέδωσε την Τοσκάνη στίς αρχές του προηγούμενου αιώνα με πάνω από 30000 χιλιάδες νεκρούς.
1989
Δόθηκε στο κινηματοθέατρο Παλλάς η πρώτη συναυλία της Ορχήστρας των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της Μάνου Χατζιδάκι.
1996
Το μοντέλο Ειρήνη Σκλήβα κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο ομορφιάς Μις κόσμος στην Ινδία. Αντιδρασεις από τον Ινδικό λαό για την διοργάνωση των καλλιστείων

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας 

Client Newsletter Icon2 copy