Σημαντική Απόφαση: Άκυρη νομικά η δημοσιοποίηση των πραγματικών δικαιούχων των εταιριών


Νομικά άκυρη η δημοσιοποίηση των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών

 

Η δημοσιοποίηση θίγει το θεμελιώδες δικαίωμα του Σεβασμού στην Ιδιωτική Ζωή κάθε τέτοιου Ατόμου.
 
Αυτούσια η ανακοίνωση:
 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων (CIBA), με την αρωγή των Νομικών του Συμβούλων, Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, ενημερώνει ότι σήμερα, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2022, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάσισε, στις Υποθέσεις C‑37/20 και C‑601/20[1] WM και SOVIM SA σχετικά με την Πέμπτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος, που μεταφέρθηκε στο Κυπριακό Δίκαιο με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 όπως έχει τροποποιηθεί, ότι:

  1. η δημόσια πρόσβαση, δηλαδή του ευρύτερου κοινού, στις πληροφορίες των Ατόμων - Πραγματικών Δικαιούχων των Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων, που έχουν την έδρα τους στην επικράτεια κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θίγει το θεμελιώδες δικαίωμα του Σεβασμού στην Ιδιωτική Ζωή κάθε τέτοιου Ατόμου, το οποίο κατοχυρώνεται στο Άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ταυτόχρονα συνιστά επέμβαση στο Άρθρο 8 του Χάρτη, αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και
  1. αποφάσισε, με τελεσίδικο τρόπο, ότι η πρόνοια της γνωστής ως Πέμπτης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος με την οποία δίνεται η προαναφερόμενη δημόσια πρόσβαση, είναι νομικά ανίσχυρη, ακόμη και στην περίπτωση που σκοπός είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς τούτο, το ΔΕΕ σημείωσε πως η Αρχή της Διαφάνειας δεν μπορεί να θεωρηθεί, αυτή καθαυτή, ως σκοπός γενικού συμφέροντος ικανός να δικαιολογήσει τέτοια επέμβαση επί των πιο πάνω δικαιωμάτων. Το ΔΕΕ επιβεβαίωσε, επίσης, την έλλειψη της Καταλληλότητας, της Αναγκαιότητας και της Αναλογικότητας του μέτρου της δημόσιας πρόσβασης στις υπ’ αναφορά πληροφορίες, σε σχέση με τον πιο πάνω σκοπό.

Σημειώνεται ότι ο CIBA είχε έγκαιρα ενημερώσει, πάντοτε στη βάση των νομικών επιχειρημάτων που ανέπτυξαν οι Νομικοί μας Σύμβουλοι Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, για την πιο πάνω πιθανότητα τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόσον γραπτώς, στις 17 Φεβρουαρίου 2021, όσον και στη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6.

Στα πλαίσια της τήρησης της Αρχής της Νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου, και πάντοτε με Διαφάνεια, ο CIBA καλεί άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Επικεφαλείς της αρμόδιας Συμβουλευτικής Αρχής, να προχωρήσει σε σχετική εισήγηση για τροποποίηση της Κυπριακής Νομοθεσίας ούτως ώστε να συνάδει με την πιο πάνω σημερινή Απόφαση του ΔΕΕ, ενώ παράλληλα καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα με την παρουσία όλων των Ενδιαφερόμενων Φορέων και των αρμοδίων Κρατικών Οργάνων, περιλαμβανομένων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ο CIBA δεσμεύεται ότι, μαζί και με τους άλλους Ενδιαφερόμενους Φορείς, θα συνεχίσει την προσπάθεια ενημέρωσης, στη βάση νομικών επιχειρημάτων και Αποφάσεων, και όχι των οποιονδήποτε εξωγενών παραμέτρων, αναφορικά με την ανάγκη τήρησης του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

[1] Το κείμενο της Απόφασης του ΔΕΕ, στην Ελληνική γλώσσα, είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΕΕ με ηλεκτρονική διεύθυνση https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=98619A7C0619F36B2B59EAB628CE25FB?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1092568

Φωτογραφία της ημέρας

puppuupa

Μια μοναχή φωτογραφίζει το δένδρο που έφτασε ως δώρο στο Βατικανό. Θα στολιστεί με την βοήθεια γερανών και θα φωταγωγηθεί για τα Χριστούγεννα στολίζοντας την αχανή πλατεία του Αγίου Πέτρου. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ήξερες ότι...

Η κύρια βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, βουλιάζει κατά μία ίντσα κάθε χρόνο, γιατί όταν χτίστηκε, οι μηχανικοί δεν υπολόγισαν το βάρος όλων των βιβλίων που θα τοποθετούνταν στο κτίριο.

Σήμερα


Τετάρτη
29
Νοεμβρίου
2023
Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό

Γιορτάζουν : Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα

1899
Ιδρύεται η Μπαρτσελόνα, αθλητικό σωματείο της Ισπανίας

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας 

Client Newsletter Icon2 copy